Event took place

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC ĐÀO TẠO GIỮA VIỆN ISB VÀ ICC VN

-

Ngày 09/08/2023, Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác (MoU) giữa Viện ISB và Công ty CP Dịch vụ tư vấn giải pháp đổi mới ICC VN (INNOVATIVE CONSULTING JSC) đã được diễn ra tại cơ sở B, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Viện ISB & ICC VN hợp tác đào tạo

Đại diện các bên để tham dự Lễ ký kết có PGS.TS. Trần Hà Minh Quân, Viện trưởng ISB và ông Lê Minh Nhật Tín, Giám đốc điều hành của ICC.

Đại diện hai bên ký kết thành công

Thỏa thuận hợp tác này đánh dấu sự hợp tác giữa hai bên trong xây dựng, phát triển chương trình đào tạo và hoạt động giảng dạy về chuyển đổi số trên nền tảng SAP Business One (B1) cho cộng đồng và doanh nghiệp.

Thảo luận chi tiết thỏa thuận hợp tác

Đặc biệt, hai bên sẽ đẩy mạnh thúc đẩy đào tạo chuyển đổi số trong mảng nông nghiệp ở các tỉnh miền Tây. Giải pháp SAP B1 cung cấp tích hợp các chức năng cốt lõi trong toàn doanh nghiệp, bao gồm các phân hệ như Tài chính, bán hàng, quản lý quan hệ khách hàng, hàng tồn kho, vận hành… Tất cả thông tin kinh doanh quan trọng được lưu trữ trong cùng một cơ sở dữ liệu sẽ giúp doanh nghiệp có thể truy cập nhanh chóng mà không cần lấy dữ liệu từ các hệ thống khác nhau.