Sự kiện đã diễn ra

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG VOUCHER CỦA GOLIVE FOR SUCCESS – ISB

00:00:00 31-12-2023 - 16:00:00 31-12-2023

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG VOUCHER GOLIVE FOR SUCCESS – ISB

Voucher do GoLive for Success (gọi tắt là GLS) phát hành dưới dạng giấy hoặc điện tử nhằm thực hiện các chương trình ưu đãi cho các học viên tham gia các chương trình học tại website https://glsc.vn/.

Kích hoạt voucher tại đây

1. ĐỊNH NGHĨA

 • Học Viên: Là người đăng ký tham gia các chương trình học tại GLS
 • Người Thụ Hưởng: Là người trực tiếp sử dụng voucher
 • Chương trình phát sinh voucher là chương trình mà từ đó Học Viên nhận được voucher
 • Người sở hữu: Là người được nhận voucher khi đáp ứng các điều kiện nhận theo quy định của từng sự kiện riêng lẻ

2. HÌNH THỨC NHẬN VOUCHER

 • Người sở hữu được nhận voucher bằng giấy khi tham gia các sự kiện trực tiếp hoặc voucher điện tử được gửi qua email cá nhân khi đăng ký tham gia các sự kiện trực tuyến do GLS hoặc các đơn vị đối tác tổ chức.
 • Trên mỗi voucher sẽ có mã tương ứng với từng sự kiện và có giá trị trong vòng 03 tháng kể từ ngày nhận được voucher
 • Vui lòng truy cập kích hoạt voucher ngay khi nhận được để đảm bảo quyền lợi

3. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG VOUCHER

 • Học viên khi muốn sử dụng voucher chỉ cần cung cấp số điện thoại kích hoạt voucher sẽ được áp dụng ngay trực tiếp trong lần thanh toán muốn áp dụng voucher.
 • Voucher không có giá trị quy đổi thành tiền mặt cũng như không có giá trị hoàn tiền nếu có chênh lệch
 • Voucher không được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác kể cả giảm giá và chỉ được sử dụng cho các chương trình học trên 10 triệu VND
 • Người Thụ Hưởng được quyền sử dụng voucher cho riêng mình hoặc tặng hoặc chuyển nhượng voucher cho người khác tùy theo thỏa thuận giữa đôi bên. GLS không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong trường hợp này.
 • Người Thụ Hưởng có quyền dùng voucher để áp dụng cho các chương trình học, các khóa học, các chương trình đào tạo theo nhóm, các chương trình tư vấn…..
 • Voucher có giá trị sử dụng 1 lần cho 1 người cho 1 khóa học/ dịch vụ, không ghép chung người hoặc các khóa học, dịch vụ khác nhau.
 • Voucher không dùng để xuất hóa đơn VAT.
 • GLS có quyền từ chối nhận voucher nếu cho rằng có sự gian dối trong việc sử dụng, chuyển nhượng, tặng, cho voucher. Trong trường hợp này GLS sẽ thu hồi lại voucher mà không hoàn trả bất kỳ chi phí nào cho bất kỳ những người có liên quan đến việc chuyển nhượng, sử dụng voucher này. Quyết định của GLS là quyết định sau cùng.