Đào tạo tập trung

Chương trình chiêu sinh đào tạo tập trung tại các cơ sở của Viện ISB và được cấp chứng nhận hoàn thành khoá học
BỘ LỌC

Loại khóa học

 • Quản trị
 • Triển khai
 • Phân tích
 • Ứng dụng

Đối tượng

 • Lãnh đạo
 • Quản lý
 • Chuyên viên
 • Mới đi làm
 • Sinh viên

Địa điểm

 • Hà Nội
 • Đà Nẵng
 • TP. Hồ Chí Minh
Lọc