[TALKSHOW] HÀNH TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VIỆN ISB

Đến với chủ đề “Thách thức doanh nghiệp trong môi trường số”, chúng tôi trân trọng mời đến Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Savista và Ông Lê Tấn Huy, giám đốc IT Savista kiêm phó giám đốc điều hành công ty công nghệ Salink VN.